ติดต่อสอบถาม


วันที่ 26 พ.ค. 2559
อ่าน 47068 ครั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 94-4248 (053) 94-4245, (053) 94-1222
Fax. (053) 22-1285
E-mail: satitcmu@satitcmu.ac.th
หน่วยงานโทรศัทพ์ (053)
สายวิชาภาษาไทย944252
สายวิชาสังคมศึกษา944253
สายวิชาคณิตศาสตร์944256
สายวิชาวิทยาศาสตร์944254, 944255
สายวิชาภาษาอังกฤษ944292
สายวิชาฝรั่งเศส944249
สายวิชาพลานามัย944263
สายวิชาคอมพิวเตอร์941226
สายวิชาเกษตรกรรม944261
สายวิชาคหกรรม944262
สายวิชาธุรกิจ944243
สายวิชาอุตสาหกรรม944258, 944259, 944289
สายวิชาศิลปศึกษา (และดนตรีไทย)944278, 944245
สายวิชาแนะแนว944257
งานพัสดุ และการเงิน944291, 944294
งานทะเบียน944279
งานศูนย์วิชาการ944250
งานบริหารและธุรการ944248
ห้องพยาบาล944290
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ944247

โครงการ วมว.-มช.                               941913                             

<< กลับ