ลงทะเบียนออนไลน์


วันที่ 14 พ.ค. 2560
อ่าน 75024 ครั้ง

ลงทะเบียนออนไลน์ 1/2563  

การลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ใน 👉🏻 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตามเวลาดังต่อไปนี้

เวลา 09.00 – 10.00 น.   นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียน

เวลา 10.00 – 11.00 น.   นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 ลงทะเบียน

เวลา 11.00 – 12.00 น.   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ลงทะเบียน


ลงทะเบียนออนไลน์ -->  คลิกที่นี้


คลิปนำเสนอวิธีการลงทะเบียนออนไลน์

<< กลับ