ลงทะเบียนออนไลน์


วันที่ 14 พ.ค. 2560
อ่าน 64402 ครั้ง

ลงทะเบียนออนไลน์ 2/2562  

การลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตามเวลาดังต่อไปนี้

เวลา 13.00 – 14.00 น.   นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียน

เวลา 14.00 – 15.00 น.   นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 ลงทะเบียน

เวลา 15.00 – 16.00 น.   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ลงทะเบียน


ลงทะเบียนออนไลน์ -->  คลิกที่นี้


คลิปนำเสนอวิธีการลงทะเบียนออนไลน์

<< กลับ