ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.)ประจำปี 2560


วันที่ 21 มิ.ย. 2560
อ่าน 2623 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.)ประจำปี 2560

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ ( สอวน.)ประจำปี 2560
1. การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.2560
เหรียญทองแดง      ได้แก่  นางสาวอรปรียา  เพชรพิทักษ์   ชั้น ม.6/2
                                       นางสาวดวงกมล  สนธิ              ชั้น ม.6/4

2. การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ( ม.ปลาย) 
ระหว่างวันที่ 10-14  พ.ค. 2560
เหรียญทองแดง      ได้แก่ นางสาวสุพิชญา   พัดเจริญ        ชั้น ม.6/6
เกียรติคุณประกาศ  ได้แก่  นายชวิน               อักษร           ชั้น ม.5/1
                                       นายนนทวัฒน์     ฉัตรตันใจ        ชั้น ม.5/6

3. การแข่งขันเคมีโอลิมปิก  ระหว่างวันที่  5-9 มิ.ย. 2560
เหรียญเงิน             ได้แก่  นายนภัส  พัทธยากรกุล              ชั้น ม.6/1
เหรียญทองแดง      ได้แก่  นางสาวจิราชาญา  ชูวุฒยากร     ชั้น ม.6/2

<< กลับ