โพสต์เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 ดู 1359 ครั้ง

ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ School Energy Challenge 2016

โดยรวมกลุ่มกันไม่เกินกลุ่มละ 8 คน แบ่งเป็น 2 ระดับ มัธยมต้นและมัธยมปลาย


กิจกรรมที่ 1

สร้างสรรค์ผลงานสื่อรณรงค์อนุรักษ์พลังงานภายในโรงเรียน 2 ชิ้นงาน ประกอบด้วย

1. โปสเตอร์ ขนาด 12 X 18 นิ้ว (A3) จำนวน 1 ชิ้น 
2. สติ๊กเกอร์เพื่อใช้ติดตามจุดแผงสวิตซ์ไฟ หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟ จำนวน 1 ชิ้น (ไม่จำกัดขนาด)จะออกแบบเป็นสีหรือขาวดำก็ได้

****ส่งผลงานเป็น CD ไฟล์รูปภาพ 


กิจกรรมที่ 2

การประกวดสื่อวิดีทัศน์ "เทคนิคดีๆ ในการใช้พลังงานภายในพลังงานโรงเรียน"

ทำเป็นคลิปวิดีทัศน์ นำเสนอเทคนิคในการใช้พลังงานภายในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าและประหยัด ความยาวไม่เกิน 2 นาที

****ส่งผลงานเป็น CD ไฟล์คลิปวิดีทัศน์

หมายเหตุ  **เฉพาะสื่อโปสเตอร์** จะต้องมีโลโก้ของหน่วยงานที่กำหนด 3 หน่วยงานด้วยกัน คือ โลโก้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ โลโก้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโลโก้สถาบันพลังงาน มช. ระบบ ESM      
***กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ส่งได้ที่ อาจารย์พีรวุฒิ บูรณเครือ ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ชั้น2 อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่***


ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ