โพสต์เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ดู 4447 ครั้ง

ระบบจะเปิดให้ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และประเมินการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 2561 ถึงวันศุกร์ที 5 ตุลาคม 2561 จึงขอความร่วมมือนักเรียนเข้าประเมินในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวให้ครบถ้วน

เข้าสู่ระบบการประเมินการสอนออนไลน์ --> คลิก

ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ