โพสต์เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562 ดู 5041 ครั้ง

รายละเอียดไฟล์แนบมีดังนี้

1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิก
2. เอกสารแนบท้าย 1ก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิก
3. เอกสารแนบท้าย 2  กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบสอง และการขอดูคะแนน คลิก
4. เอกสารแนบท้าย 3  การสนับสนุนค่าใช้จ่าย คลิก
5. แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรอบแรก คลิก

ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ