โพสต์เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ดู 7907 ครั้ง

ตารางสอนในโรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิก


ตารางสอนออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ออนไลน์ คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออนไลน์ คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ออนไลน์ คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออนไลน์ คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออนไลน์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ออนไลน์

<< กลับ