โพสต์เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ดู 2403 ครั้ง

แผนผังอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนผังการใช้ห้องเรียนอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิต รายละเอียด คลิก

แผนผังการใช้ห้องเรียนอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

<< กลับ