โพสต์เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 ดู 10504 ครั้ง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สมัครผ่านระบบออนไลน์  วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ  วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
ทดสอบ  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการทดสอบ  วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
รับมอบตัว  วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ