กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


วันที่ 26 พ.ค. 2559
อ่าน 13885 ครั้ง


ข้อมูลกลุ่มสาระฯ  "อยู่ในระหว่างดำเนินการ"


แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 1                

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 2                    
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 3                    
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 4 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 5 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 6 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 7
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 8 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 9
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 10 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 11 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 12 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 13 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 14 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 15 
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 16 (New!!!)

เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 1 

เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 3 
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 4 
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 5 
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 6 
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 7
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 8
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 9 
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 10
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 11  
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 12
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 13  
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 14 
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 15  
เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชุดที่ 16  (New!!!)

แนวข้อสอบโควตา มช.

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 1

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 1 เตรียมสอบโควตา มช. 2560 

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 2 เตรียมสอบโควตา มช. 2560 

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 3 เตรียมสอบโควตา มช. 2560 (New!!!)

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 4 เตรียมสอบโควตา มช. 2560 (New!!!)

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 2

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 2 ชุดที่ 1 เตรียมสอบโควตา มช. 2560

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ 2 ชุดที่ 2 เตรียมสอบโควตา มช. 2560 (New!!!)


แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560  

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (New!!!)<< กลับ