ติดต่อสอบถาม


วันที่ 26 พ.ค. 2559
อ่าน 40661 ครั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (053) 94-4248 (053) 94-4245, (053) 94-1222
Fax. (053) 22-1285
E-mail: satitcmu@satitcmu.ac.th
หน่วยงานโทรศัทพ์
สายวิชาภาษาไทย944252
สายวิชาสังคมศึกษา944253
สายวิชาคณิตศาสตร์944256
สายวิชาวิทยาศาสตร์944254, 944255
สายวิชาภาษาอังกฤษ944292
สายวิชาฝรั่งเศส944249
สายวิชาพลานามัย944263
สายวิชาคอมพิวเตอร์941226
สายวิชาเกษตรกรรม944261
สายวิชาคหกรรม944262
สายวิชาธุรกิจ944243
สายวิชาอุตสาหกรรม944258, 944259, 944289
สายวิชาศิลปศึกษา (และดนตรีไทย)944278, 944245
สายวิชาแนะแนว944257
งานพัสดุ และการเงิน944291, 944294
งานทะเบียน944279
งานศูนย์วิชาการ944250
งานบริหารและธุรการ944248
ห้องพยาบาล944290
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ944247

<< กลับ