สมาคมผู้ปกครอง


วันที่ 27 พ.ค. 2559
อ่าน 23462 ครั้ง


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้โรงเรียน นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง มีความเข้มแข็งทางด้าน คุณธรรม วิชาการ กิจกรรม และจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้

  • มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและมีความร่วมกับโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ประสานสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นส่วนหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
  • มุ่งสร้างนักเรียนสาธิตฯให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และพัฒนาทักษะชีวิตอย่างสมดุล
  • ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับทางสมาคมฯมากขึ้น

ติดต่อสอบถาม โทร 053 944 247, อีเมล pta@satitcmu.ac.th

<< กลับ