ลงทะเบียนออนไลน์


วันที่ 14 พ.ค. 2560
อ่าน 48611 ครั้ง

ลงทะเบียนออนไลน์ 2/2561  

การลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

เวลา 9.00 – 10.00 น.   นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียน

เวลา 10.00 – 11.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 ลงทะเบียน

เวลา 11.00 – 12.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ลงทะเบียน


ลงทะเบียนออนไลน์ -->  คลิกที่นี้


คลิปนำเสนอวิธีการลงทะเบียนออนไลน์

<< กลับ