ลงทะเบียนออนไลน์


วันที่ 14 พ.ค. 2560
อ่าน 12814 ครั้ง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนออนไลน์

นักเรียนชั้น ม.1 เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา
นักเรียนชั้น ม.เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา
นักเรียนชั้น ม.3 เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ วิชาการงานอาชีพอีก 1 รายวิชา
นักเรียนชั้น ม.4 เลือกวิชากิจกรรมอิสระ 1 รายวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา
นักเรียนชั้น ม.เลือกวิชากิจกรรมอิสระ 1 รายวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา
นักเรียนชั้น ม.6 เลือกวิชากิจกรรมอิสระ 1 รายวิชา, สาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ วิชาการงานอาชีพอีก 1 รายวิชาช่องทางการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์


1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Wi-Fi โรงเรียน

    นักเรียน คลิก  ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเริ่มในเวลา 9.00 น.
    อาจารย์ที่ปรึกษา คลิก


2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Wi-Fi อื่นๆ , มือถือ

   นักเรียน คลิก  ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะเริ่มในเวลา 9.00 น.
   อาจารย์ที่ปรึกษา คลิก


ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 

โดยจะแบ่งเป็นระดับชั้นและช่วงเวลาที่แตกต่างกันดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
เวลา 9.00 – 10.30 น.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียน
เวลา 10.30 – 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียน
เวลา 13.00 – 14.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียน
เวลา 14.30 – 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

เวลา 9.00 – 10.30 น.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียน
เวลา 10.30 – 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียน


คลิปนำเสนอวิธีการลงทะเบียนออนไลน์


<< กลับ