ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนสาธิต
เปิดอ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านทั้งหมดแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 3) ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 15
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตําแหน่ง อาจารย์สาธิต สอนวิชาคณิตศาสตร์ - อ่าน 108
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ นวัตกรรมและภาษา - อ่าน 201
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่2) ปีการศึกษา2562 สำหรับนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 289
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 - อ่าน 1067
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (งานทะเบียนและประเมินผล) - อ่าน 214
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่1) ปีการศึกษา2562 สำหรับนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 452
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 6) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 524
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนมกราคม–เดือนเมษายน 2562 - อ่าน 1426
ขั้นตอนการสมัครการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ - อ่าน 6544
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 - อ่าน 3119
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - อ่าน 5356

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมด