ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนสาธิต
เปิดอ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านทั้งหมดกำหนดการงานฮับขวัญน้องหล้า-อำลาปี้ใหญ่ และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.6 - อ่าน 420
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - อ่าน 290
แบบทดสอบวชิาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดท่ี8) สำหรับนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 92
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 - อ่าน 216
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 7) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 190
การประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบออนไลน์) - อ่าน 411
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - อ่าน 317
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - อ่าน 232
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - อ่าน 250
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 6) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 264
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - อ่าน 298
การรายงานผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) ผ่านระบบออนไลน์ - อ่าน 5518
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนมกราคม–เดือนเมษายน 2562 - อ่าน 1062
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 5) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 345
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย - อ่าน 603
รายชื่อนักกีฬาประจำคันรถและหมายเลขห้องพักบุคลากรและนักเรียน ที่เข้าร่วมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” - อ่าน 747
ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 (รอบที่ 2) - อ่าน 8233
สรรสาระมาฝาก จากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 10 เดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2561 - อ่าน 1033
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 4) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 685
ประชาสัมพันธ์ วีดีโอแนะนำการคุมสอบเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 787
ประกวดราคาจัดซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding - อ่าน 734
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 3) สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 1010
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 991
ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และประเมินการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 4308
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาภาษาไทย - อ่าน 1115
ขั้นตอนการสมัครการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ - อ่าน 5591
ประกาศผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 10369
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 - อ่าน 2783
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - อ่าน 4811
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 1649
ประกาศ เรื่อง การใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์และชื่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1585
ข้อสอบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - อ่าน 2168
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 - อ่าน 2275
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 2) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 1941
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมวิ่งงาน ล่น ณ ฮาล์ฟ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย - อ่าน 4478
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทำแบบประเมินออนไลน์ - อ่าน 1987
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ - อ่าน 2217
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 1) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 2499
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ASMO THAI 2018) - อ่าน 3325
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 - อ่าน 4028
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บเล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - อ่าน 2901
แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ และเตรียมตัวในการสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 - อ่าน 3578
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บเล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - อ่าน 3439
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ระบบจำนวนจริง) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 3549
สรุปผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - อ่าน 3645

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมด