ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนสาธิต
เปิดอ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านทั้งหมดปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนมกราคม–เดือนเมษายน 2562 - อ่าน 31
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 5) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 68
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย - อ่าน 362
รายชื่อนักกีฬาประจำคันรถและหมายเลขห้องพักบุคลากรและนักเรียน ที่เข้าร่วมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 “เสลาเกมส์” - อ่าน 511
ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 (รอบที่ 2) - อ่าน 7571
สรรสาระมาฝาก จากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 10 เดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2561 - อ่าน 853
ประกาศ ผู้ใดทำของหาย ในวันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตฯ - อ่าน 1635
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 4) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 493
ประชาสัมพันธ์ วีดีโอแนะนำการคุมสอบเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ร่วมแข่งขันงานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 600
ประกวดราคาจัดซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 43 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding - อ่าน 577
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 3) สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 846
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธิตรวมใจ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อ่าน 814
ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และประเมินการทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 4135
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาภาษาไทย - อ่าน 940
ขั้นตอนการสมัครการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ - อ่าน 4966
ประกาศผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 8082
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 - อ่าน 2500
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - อ่าน 4459
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - อ่าน 1328
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 1417
ประกาศ เรื่อง การใช้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์และชื่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1376
ข้อสอบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - อ่าน 1969
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 - อ่าน 2010
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 2) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 1775
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมวิ่งงาน ล่น ณ ฮาล์ฟ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย - อ่าน 4204
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทำแบบประเมินออนไลน์ - อ่าน 1840
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ - อ่าน 2028
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 1) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 2323
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ASMO THAI 2018) - อ่าน 3100
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2562 - อ่าน 3822
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บเล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - อ่าน 2739
แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เพื่อทบทวนความรู้ ความสามารถ และเตรียมตัวในการสอบวัดความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 - อ่าน 3400
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บเล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - อ่าน 2958
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ระบบจำนวนจริง) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 3356
สรุปผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - อ่าน 3447
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 3737

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมด