ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนสาธิต
เปิดอ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านทั้งหมดการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และการทำหน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - อ่าน 669
ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 137
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 5) ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ม 6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 118
ระบบรับสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานฯในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 🆕 - อ่าน 5101
เอกสารแนะนำโรงเรียนและคู่มือการใช้งาน ระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ การทดสอบความรู้พื้นฐานฯ ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 🆕 - อ่าน 5334
รับสมัครนักเรียนพระราชทานและเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562 - อ่าน 314
สรรสาระมาฝาก จากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 13 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562 - อ่าน 997
ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ - อ่าน 5406
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - อ่าน 4785
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่4) ปีการศึกษา2562 สำหรับนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 316
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 3) ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 396
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ นวัตกรรมและภาษา - อ่าน 404
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่2) ปีการศึกษา2562 สำหรับนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 538
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 - อ่าน 2747
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่1) ปีการศึกษา2562 สำหรับนักเรียน ม.6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 706
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ชุดที่ 6) สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย - อ่าน 743
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนมกราคม–เดือนเมษายน 2562 - อ่าน 1788

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมด