โพสต์เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 ดู 5540 ครั้ง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนออนไลน์

นักเรียนชั้น ม.1 เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ วิชาการงานอาชีพอีกคนละ รายวิชา

นักเรียนชั้น ม.2 เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ วิชาการงานอาชีพอีกคนละ รายวิชา

นักเรียนชั้น ม.3 เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ วิชาการงานอาชีพอีกคนละ1 รายวิชา

นักเรียนชั้น ม.4 เลือกวิชากิจกรรมอิสระคนละ 1 รายวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา  และ วิชาการงานอาชีพอีก 1 รายวิชา

นักเรียนชั้น ม.5 เลือกวิชากิจกรรมอิสระคนละ 1 รายวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา  และ วิชาการงานอาชีพอีก 1 รายวิชา

นักเรียนชั้น ม.เลือกวิชากิจกรรมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ สาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา ช่องทางการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Wi-Fi โรงเรียน

    นักเรียน คลิก  
    อาจารย์ที่ปรึกษา คลิก

 

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Wi-Fi อื่นๆ , มือถือ

   นักเรียน คลิก  
   อาจารย์ที่ปรึกษา คลิก

 

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 

โดยจะแบ่งเป็นระดับชั้นและช่วงเวลาดังนี้

เวลา 9.00 – 10.00 น.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียน

เวลา 10.00 – 11.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียน

เวลา 11.00 – 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียน

เวลา 13.00 – 14.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียน

เวลา 14.00 – 15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียน

เวลา 15.00 – 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียน


คลิปนำเสนอวิธีการลงทะเบียนออนไลน์


ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ