โพสต์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 ดู 2216 ครั้ง

วีดีทัศน์แนะนำเส้นทางและสถานที่จอดรถในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากประตูหน้ามอไปยังโรงเรียน


จากประตูหลังมอไปยังโรงเรียน


จากประตูปั้ม ปตท ไปยังโรงเรียน


จากประตูคณะเกษตรฯไปยังโรงเรียน


จากประตูหน้ามอไปยังอาคารเรียนรวม RB3 และ RB5


จากประตูหลังมอไปยังอาคารเรียนรวม RB3 และ RB5


จากประตูปั้ม ปตท ไปยังอาคารเรียนรวม RB3 และ RB5


จากประตูคณะเกษตรฯไปยังอาคารเรียนรวม RB3 และ RB5ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ