โพสต์เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 ดู 22273 ครั้ง


*** ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รับเอกสารการมอบตัว
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ ***

ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

<< กลับ