โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 ดู 793 ครั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ศิษย์เก่ารุ่นที่ 38
ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
ประจำปี 2560
จากรวมเรื่องสั้น “สิงโตนอกคอก”
โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท ศิษย์เก่ารุ่นที่ 38 ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2560

<< กลับ