โพสต์เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ดู 6156 ครั้ง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนออนไลน์

นักเรียนชั้น ม.1 เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ รายวิชา 

นักเรียนชั้น ม.2 เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ รายวิชา 

นักเรียนชั้น ม.3 เลือกวิชาสาระเพิ่มเติมอิสระคนละ รายวิชา และ วิชาการงานอาชีพอีกคนละ 1 งาน

นักเรียนชั้น ม.4 เลือกวิชากิจกรรมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ สาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา  

นักเรียนชั้น ม.5 เลือกวิชากิจกรรมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ สาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา  

นักเรียนชั้น ม.เลือกวิชากิจกรรมอิสระคนละ 1 รายวิชา, สาระเพิ่มเติมอิสระคนละ 1 รายวิชา และ วิชาการงานอาชีพอีกคนละ 1 งานช่องทางการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Wi-Fi โรงเรียน

    นักเรียน คลิก 

    อาจารย์ที่ปรึกษา คลิก

 

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Wi-Fi อื่นๆ มือถือ

   นักเรียน คลิก 

   อาจารย์ที่ปรึกษา คลิก

 

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 

โดยจะแบ่งเป็นระดับชั้นและช่วงเวลาดังนี้

เวลา 9.00 – 10.00 น.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียน

เวลา 10.00 – 11.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียน

เวลา 11.00 – 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียน

เวลา 13.00 – 14.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียน

เวลา 14.00 – 15.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียน

เวลา 15.00 – 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียน

ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ