โพสต์เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 ดู 2862 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเสริมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3   

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

โยคะ

ว่ายน้ำ

เทเบิลเทนนิส

ลีลาศ

คอมพิวเตอร์

ภาษาจีน

ฟ้อนรำ

ดนตรีไทย

ภาษาฝรั่งเศส

FABLAB

ไวโอลิน

ศิลปะ

Sport for Fun


แผนผังสถานที่เรียนวิชาพื้นฐาน ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562


ตารางเรียนแสดงวันเรียน และวันหยุด การเรียนเสริมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562


ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ