โพสต์เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 ดู 6472 ครั้ง

ผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่ระบบ คลิก

นักเรียนสามารถดูผลการสอบได้ระหว่างวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ