โพสต์เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2563 ดู 531 ครั้ง

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล SATIT CMU FOOTBALL LEAGUE 2020 ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครดังนี้
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
1 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก —> https://drive.google.com/…/16uSnrUGz7rR5e22cYerLL7jMz…/view…. หรือ คลิก --> http://www.satitcmu.ac.th/downloads/docs/2020-1580654012.pdf
2 กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนตามคำแนะนำของหมายเหตุในใบสมัคร พร้อมแนบรูปภาพโลโก้ทีม ผู้จัดการทีม หัวหน้าทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
3 ส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf โดยสามารถเลือกส่งได้ 2 ช่องทาง คือ ทาง facebook กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/623966838148195/?ref=share
หรือ ทาง line กลุ่ม http://line.me/ti/g/fuHUrZL1uK
เริ่มแข่งขันวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

<< กลับ