สมาคมผู้ปกครอง


วันที่ 27 พ.ค. 2559
อ่าน 21471 ครั้ง


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้โรงเรียน นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง มีความเข้มแข็งทางด้าน คุณธรรม วิชาการ กิจกรรม และจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้

ติดต่อสอบถาม โทร 053 944 247, อีเมล pta@satitcmu.ac.th

<< กลับ