โพสต์เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 ดู 9776 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ อาคารเรียนรวม 3 (RB3)  คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ อาคารเรียนรวม 5 (RB5)  คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ สนามสอบโรงเรียนสาธิตฯ  คลิก


แผนผังสถานที่สอบและสถานที่สำคัญใกล้เคียง ในการสอบวัดความรู้พื้นฐานฯ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ อาคารเรียนรวม 3 (RB3)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ อาคารเรียนรวม 5 (RB5)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ สนามสอบโรงเรียนสาธิต

<< กลับ