โพสต์เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 ดู 1924 ครั้ง

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ 


ระหว่าง 17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2563 ณ เมือง Broadstairs ประเทศอังกฤษ

อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ: อ.จารี สุขบุญสังข์ และ อ.บุษยมาลี ธีรัทธานนท์

สนใจร่วมโครงการ กรุณากรอกข้อมูลโดย คลิก


หรือติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้โดยตรง 

ไม่มีเอกสารแนบ

<< กลับ