โพสต์เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 ดู 762 ครั้ง

ขอเชิญ....ผู้ปกครองทุกท่าน

🎯 ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ฯ 
วาระประจำปี 2563 ถึง 2565 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น
ณ อาคารหอประชุม 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🎯 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom ในเวลา 9.00 น ถึง 10.00 น
 
ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม ตามลิงก์นี้ —> คลิก

🎯  เอกสารที่ผู้ปกครองจะได้รับ ทางสมาคมจะฝากผ่านบุตรหลานของท่าน  ...
📌ม.ต้น - วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
📌ม.ปลาย - วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

🎯 เอกสารซองสีน้ำตาลที่ผู้ปกครองจะได้รับประกอบด้วย
    📚 รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
    📚 จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
    📚 เอกสารแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้ง
    📚 รายชื่อผู้สมัครกรรมการสมาคม ฯ ฝ่าย ผู้ปกครองจำนวน 15 ท่าน และฝ่ายอาจารย์ 7ท่าน

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
รายชื่อผู้สมัคร (ฝ่ายผู้ปกครอง) กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
รายชื่อผู้สมัคร (ฝ่ายอาจารย์) กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระประจําปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
วิธีการเลือกตั้ง กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระประจําปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

<< กลับ